OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Klub chovateľov králikov  K A N I N O

Zoznam členov

ZOZNAM ČLENOV KLUBU KANINO

 

Priezvisko, meno          Adresa, e - mail                     chov. plemeno        telelefón

           

1. BAČÍK Jozef             951 93 Topoľčianky, Lipová 74/A                       Ni                 0910815455                           

2. BARÁT František      955 01 Topoľčany, Krušovská 1631              Nb, Kal č            038/5226408

3. BIDLEŇ Michal                                                                                        Nb                                        

4. GRÍGEĽ Pavol               798 52  Konice, Runářov 127, ČR                      Ni             00420 723 357 238

                                                       pavol.grigel@centrum.cz        

5. HANKO Ján, Ing.           027 05 Zázrivá, Havrania 39                      Kal č                   0918 971 357

                                             hanko.jan.@zoznam.sk                              

6. HOKŠA Štefan                 951 87 Volkovce, J. Kalinčiaka 13                   Nb                0903 777 329

                                              pityu.hoksa@gmail.com

7. HRABOVSKÝ Ján           909 01Skalica, Lučky 1                                    Kal č               0904 253 851

     Poradca chovu Kal.

8. CHRKAVÝ Ľudovít        956 23 Tesáre 13                                                Kal č, Ni         0908 156 283  

                                                lchrkavy@centrum.sk                                            

9. KAŠÁK Marián                920 64 Kľačany 80                                                 Ni               0905 868 418

       Podpredseda klubu.         kasak.marian01@mail.t-com.sk   

10. KOVÁČ Jaroslav              906 31 Hlboké,č 387                                           Bu                  0903 643 156

     Registrátor klubu            kovjaro@gmail.com

    Poradca chovu Bu                                                                  

11. KRKOŠ Milan                  963 01 Krupina, Nová 25                                     Kal č             0907 823 157

12. MALÁR Pavol                  920 01 Hlohovec, Gorkého 15                             Kuv m          0905 833 652

      Predseda klubu.              kunivelky.m@azet.sk

13. MIKOLKA Ladislav                                                                                        Nb

14. MINÁČ Miroslav              950 01 Zvolen, Kalinčiaková 31                         Kal č             0907 379 640

                                                  miro.minac52@gmail.com

15. MRÁZ Michal                   951 93 Topoľčianky, Cintorínska 10                    Kal č             0907 346 928

      Pokladník klubu.

16. OCHODNICKÝ Ján           906 22 Poriadie 288                                             Nb               0944 940 246

                                                  ochodnickyj@zoznam.sk

17. PETRISKA Roman, Bc.    972 42 Lehota p. Vtáč., 1.mája 394/1          Kal č, Kuv h        0905 300 933

                                                 kalifornsky.kralik@gmail.com

18. RAKOVSKÝ Pavol          951 92 Lovce 54                                                       Bu            0908 362 039

19. ROSÍK Radomír               913 05 Adamovské Kochanovce 282              Kal č, Kuv h      032/6490576

20. SZABO Július, RNDr.       952 01 Vráble, Lúky 1131                                  Kal č             0903 644 408

                                                             ekoglobal1@gmail.com

21. ŠÍPOŠ Peter                     955 01 Chrabrany 148                                  Ni, Kuvm, Siv        0904 028963

Poradca chovu Ni,Kuv,Siv   petersipos1@post.sk

22. TOMAŠOV Miroslav       949 11 Nitra, Novomeského 39                             Kal č           0904 208 330                                                                   

23. JANOŠKA Viliam         013 18 Lietava 233                                                   Nb               0908 527 341

                                            v.janoska@hotmail.com                                

24. ŽELIAR Ján                018 61 Beluša, Sladkovičova 147                               Kal č           0904 984 381                                                                                                                                   

25. MAJERSKÝ Miroslav    956 14 Oponice č. 136                                               Bu            0904 919 791                

26. NOVÁK Ľubomír             935 64 Kuruľany 34                                                 Nb           0905 518 627

                                                 petynovak@gmail.com

27. ŠARIŠSKÝ Martin           080 01 Prešov, Mukačevská 19                                Kal          0907 971 442

                                                martin.sarissky@azet.sk

28. BENC Marián                   966 22 Slaská 133                                                     Kal          0905 863 501

                                                marianbenc@gmail.com

29. ŠKRIAB Jozef                  086 12 Kurima, Dubinné 99                            Nb, Kal, Bu      0905 748 376

                                                jozefskriab@gmail.com                                 

30. Juračka Štefan                  906 45 Štefanov 427                                                    Bu, Nb    0908 527 640

                                                jurracka.s.p@seznam.cz

31. Kopunec Slavomír           913 05 Štvrtok 30                                                          Ni          0905 808 284

32. Mináč Ján                         962 21 Zolná, Povstal.Letcov9                                     Kal        0907 567  057

                                                janminac@post.sk                                                                

 33. Venceľ Bartolomej          090 02 Vranov n. Top., Hencovce 1894                         Nb       0908 998 015 

                                                 capanegrafci@gmail.com 

34. Pfeffer Ľubomír               908 45 Gbely ,Štúrova 852/8                                           Kal      0908 739 975                              

35. Mandrák Štefan               933 23 Rybník č. 421                                                        Bu       0915 551 648

36. Ambruš Ľubomír              920 03 Šulekovo, Záhradnícka 272                                 Bu       0907 170 645

                                               ambruslubo@gmail.com

37. Kmec Anton, Ing.            086 41 Abrahamovce č. 7                                                 Nb       0951 583 994

                                               kmeca62@gmail.com

38. Arpáš Rudolf                    951 15 Mojmírovce, Hasičská 1854/2A                          Ni      0915738517

      Tajomník klubu.                 arpas.rudo@gmail.com   

39. NPPC-VÚŽV Nitra          951 01 Lužianky, Hlohovecká 2                                                                              

40. Raček Ľubomír                941 45 Veľká Maňa, Terezie Vansovej 2                     Nb       0944 870 233

                                                lubomir.racek@pobox.sk

                                               

Členovia Klubu KANINO

  1. Chlepko Peter
  2. Mikloš Michal
  3. Sokol Miroslav
  4. Švec Martin
  5. Bojanovský Jaroslav
  6. Perončík Ján, Ing.
  7. Arpáš Juraj, Ing.
  8. Gabala Ladislav
  9.  Mojcher Ľubomír