OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Klub chovateľov králikov  K A N I N O

Zoznam členov

ZOZNAM ČLENOV KLUBU KANINO

 

Priezvisko, meno          Adresa, e - mail                     chov. plemeno        telelefón

           

1. BAČÍK Jozef             951 93 Topoľčianky, Lipová 74/A                       Ni                 0910815455                           

2. BARÁT František      955 01 Topoľčany, Krušovská 1631              Nb, Kal č            038/5226408

3. BIDLEŇ Michal                                                                                        Nb                                        

4. GRÍGEĽ Pavol               798 52  Konice, Runářov 127, ČR                      Ni             00420 723 357 238

                                                       pavol.grigel@centrum.cz        

5. HANKO Ján, Ing.           027 05 Zázrivá, Havrania 39                      Kal č                   0918 971 357

                                             hanko.jan.@zoznam.sk                              

6. HOKŠA Štefan                 951 87 Volkovce, J. Kalinčiaka 13                   Nb                0903 777 329

                                              pityu.hoksa@gmail.com

7. HRABOVSKÝ Ján           909 01Skalica, Lučky 1                                    Kal č               0904 253 851

     Poradca chovu Kal.

8. CHRKAVÝ Ľudovít        956 23 Tesáre 13                                                Kal č, Ni         0908 156 283  

                                                lchrkavy@centrum.sk                                            

9. KAŠÁK Marián                920 64 Kľačany 80                                                 Ni               0905 868 418

       Podpredseda klubu.         kasak.marian01@mail.t-com.sk   

10. KOVÁČ Jaroslav              906 31 Hlboké,č 387                                           Bu                  0903 643 156

     Registrátor klubu            kovjaro@gmail.com

    Poradca chovu Bu                                                                  

11. KRKOŠ Milan                  963 01 Krupina, Nová 25                                     Kal č             0907 823 157

12. MALÁR Pavol                  920 01 Hlohovec, Gorkého 15                             Kuv m          0905 833 652

      Predseda klubu.              kunivelky.m@azet.sk

13. MIKOLKA Ladislav                                                                                        Nb

14. MINÁČ Miroslav              950 01 Zvolen, Kalinčiaková 31                         Kal č             0907 379 640

                                                  miro.minac52@gmail.com

15. MRÁZ Michal                   951 93 Topoľčianky, Cintorínska 10                    Kal č             0907 346 928

      Pokladník klubu.

16. OCHODNICKÝ Ján           906 22 Poriadie 288                                             Nb               0944 940 246

                                                  ochodnickyj@zoznam.sk

17. PETRISKA Roman, Bc.    972 42 Lehota p. Vtáč., 1.mája 394/1          Kal č, Kuv h        0905 300 933

                                                 kalifornsky.kralik@gmail.com

18. RAKOVSKÝ Pavol          951 92 Lovce 54                                                       Bu            0908 362 039

19. ROSÍK Radomír               913 05 Adamovské Kochanovce 282              Kal č, Kuv h      032/6490576

20. SZABO Július, RNDr.       952 01 Vráble, Lúky 1131                                  Kal č             0903 644 408

                                                             ekoglobal1@gmail.com

21. ŠÍPOŠ Peter                     955 01 Chrabrany 148                                  Ni, Kuvm, Siv        0904 028963

Poradca chovu Ni,Kuv,Siv   petersipos1@post.sk

22. TOMAŠOV Miroslav       949 11 Nitra, Novomeského 39                             Kal č           0904 208 330                                                                   

23. JANOŠKA Viliam         013 18 Lietava 233                                                   Nb               0908 527 341

                                            v.janoska@hotmail.com                                

24. ŽELIAR Ján                018 61 Beluša, Sladkovičova 147                               Kal č           0904 984 381                                                                                                                                   

25. MAJERSKÝ Miroslav    956 14 Oponice č. 136                                               Bu            0904 919 791                

26. NOVÁK Ľubomír             935 64 Kuruľany 34                                                 Nb           0905 518 627

                                                 petynovak@gmail.com

27. ŠARIŠSKÝ Martin           080 01 Prešov, Mukačevská 19                                Kal          0907 971 442

                                                martin.sarissky@azet.sk

28. BENC Marián                   966 22 Slaská 133                                                     Kal          0905 863 501

                                                marianbenc@gmail.com

29. ŠKRIAB Jozef                  086 12 Kurima, Dubinné 99                            Nb, Kal, Bu      0905 748 376

                                                jozefskriab@gmail.com                                 

30. Juračka Štefan                  906 45 Štefanov 427                                                    Bu, Nb    0908 527 640

                                                jurracka.s.p@seznam.cz

31. Kopunec Slavomír           913 05 Štvrtok 30                                                          Ni          0905 808 284

32. Mináč Ján                         962 21 Zolná, Povstal.Letcov9                                     Kal        0907 567  057

                                                janminac@post.sk                                                                

 33. Venceľ Bartolomej          090 02 Vranov n. Top., Hencovce 1894                         Nb       0908 998 015 

                                                 capanegrafci@gmail.com 

34. Pfeffer Ľubomír               908 45 Gbely ,Štúrova 852/8                                           Kal      0908 739 975                              

35. Mandrák Štefan               933 23 Rybník č. 421                                                        Bu       0915 551 648

36. Ambruš Ľubomír              920 03 Šulekovo, Záhradnícka 272                                 Bu       0907 170 645

                                               ambruslubo@gmail.com

37. Kmec Anton, Ing.            086 41 Abrahamovce č. 7                                                 Nb       0911 431 013

                                               kmeca62@gmail.com

38. Arpáš Rudolf                    951 15 Mojmírovce, Hasičská 1854/2A                          Ni      0915738517

      Tajomník klubu.                 arpas.rudo@gmail.com   

39. NPPC-VÚŽV Nitra          951 01 Lužianky, Hlohovecká 2                                                                              

40. Raček Ľubomír                941 45 Veľká Maňa, Terezie Vansovej 2                     Nb       0944 1942 79

                                                lubomir.racek@pobox.sk

                                               

Čakatelia Klubu KANINO

  1. Chlepko Peter
  2. Mikloš Michal
  3. Sokol Miroslav
  4. Švec Martin
  5. Bojanovský Jaroslav
  6. Perončík Ján, Ing.
  7. Arpáš Juraj, Ing.
  8. Gabala Ladislav