OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Klub chovateľov králikov  K A N I N O

Správa poradcu chovu Nb

Správa poradcu chovu Nb za rok 2013

            Stalo sa už zvykom, že chovateľský rok pre členov klubu začína špeciálkou. Tentoraz to boli 9. Majstrovstvá klubu KANINO, ktoré sa konali 19. januára 2013 v chovateľskom areáli v Trenčianskych Stankovciach. Zaznamenali sme nárast počtu vystavených kusov Nb, kde sme sa dostali na číslo 57. K tomuto číslu pomohli nielen noví členovia klubu, ale aj naši priatelia z Českej republiky a to  Pavol Grígeľ, ktorý vystavil 4ks a Milan Vohralík predviedol 10ks. Patrí im za to naše poďakovanie.  Milanovi sa však môžeme poďakovať už len symbolicky, pretože nás navždy opustil  vo veľmi mladom veku 30 rokov. Patrí mu naša úprimná spomienka.

            Majstrom klubu pre rok 2013 sa stal Ján Ochodnický s kolekciou, ktorá získala 382,5b. Od KCHKMP z Českej republiky obdržal zároveň pohár pre najlepšie ohodnotenú kolekciu výstavy. V kolekcií bola vystavená aj samička S-1-2 S-198, ktorá získala 96b. a právom získala titul Šampiónka klubu. Rovnako mu bol udelený Putovný pohár za najlepšiu kolekciu výstavy.

            Cenu klubu KANINO za svoju kolekciu s počtom bodov 381,5 obdržal Peter Gazdík a tiež získal titul Šampión klubu za samca S-1-2 S-18 so ziskom krásnych 97,0b. Tento samec získal aj   ako najlepší jedinec výstavy pohár KCHKMP.

            V roku 2013 sa celoštátna výstava mladých králikov konala v Košiciach. Vystavených bolo 72ks Nb. Z klubu KANINO bolo vystavených 12králikov, ktoré vystavili  Viliam Jánoška a Michal Bidleň, ktorý získal Čestnú cenu za kolekciu ocenenú na 381,0b.

            V Nitrianskom Rudne 5. októbra 2013 sa konala XX. Oblastná výstava a jej súčasťou bola aj expozícia klubu KANINO. Vystavených bolo 7ks Nb a Čestnú cenu  získal Valent Nechala.

            Každoročne najočakávanejšou  akciou v kalendári chovateľa je Celoštátna výstava králikov. Jej termín konania pripadol tentoraz na 23.a 24. november. Už tradične sa konala na výstavisku Agrokomplex  v Nitre. Vystavených bolo po dlhšom čase nevídaných 93ks Nb. Z toho 40ks vystavili členovia Klubu F. Barát, M. Bidleň, P. Gazdík, L.Mikolka, Ľ. Novák a J. Ochodnický.      

            Majstra SR za kolekciu ohodnotenú na 383,0b získal Ľuboš Novák, ktorý aj za samca ohodnoteného 96,5b. Získal titul Šampión SR. Čestné ceny získali aj Ján Ochodnický a Peter Gazdík za svoje kolekcie ohodnotené zhodne 381,5b.

            Králiky Nb vystavené na celoštátnej výstave dosahovali rôznu kvalitu kde najlepšie ohodnotený dosiahol výborných 97,0b. a najslabšie ohodnotený len 91,5b. Mali sme možnosť vidieť špičkové králiky vyrovnané vo všetkých pozíciach,  výborným telom, nádhernou hlavou a pekne otvorenými a mäsitými ušnicami, dokonca aj výborné v srsti. Zároveň aj králiky slabšie vo váhe,  s nekvalitnou srsťou, tenšími a mäkšími ušnicami, lalokmi. Vystavené boli aj králiky nedostatočne pripravené na výstavu s neostrihanými pazúrikmi, nevyčistenými pohlavnými kútikmi, nažltlé príp. inak znečistené. Takto  aj veľmi slušné králiky zbytočne strácajú body.  Novozélandský biely je už z názvu biely, čo však dodržať, ako vie každý jeho chovateľ je hotové umenie. Na bielej je proste vidno všetko.

            Celkovo expozícia dosiahla priemerné hodnotenie 94,52b.. Králiky členov klubu ešte  mierne lepšie hodnotenie 94,7b. V sumáre však myslím, že bolo na čo pozrieť a čo obdivovať.

            Všetkým vystavovateľom ďakujem, oceneným blahoželám, ostatným chovateľom a priaznivcom Nb králika prajem veľa úspechov, úžitku a najmä radosti z jeho chovu.

 Peter Gazdík, poradca chovu Nb

                                                                                                              


    

Správa poradcu chovu Nb za rok 2012

            Chovateľským sviatkom pre členov klubu KANINO boli  8. Majstrovstvá klubu KANINO, ktoré  sa konali v Trenčianskych Stankovciach 21.1.2012. Bolo vystavených 36 králikov Nb od šiestich chovateľov. Titul Šampión klubu  získal  Peter Gazdík so samcom S 3-1 P-266 oceneným 96,0 b, Šampiónku klubu  a Ulrichov Memoriál získala samička  S 3-1 S-268 ocenená 96,0 b chovateľa Petra Gazdíka, Cenu klubu KANINO získal so svojou kolekciou ohodnotenou 378,0b. František Barát a  titul Majster klubu KANINO pre Nb získal s kolekciou ohodnotenou 380,5b. Peter Gazdík. K tomuto oceneniu táto kolekcia pridala aj Putovný pohár za celkovo najlepšie ohodnotenú kolekciu na 8. majstrovstvách klubu KANINO a tiež Pohár za celkovo najlepšie ocenenú kolekciu králikov venovanú Klubom chovateľov mäsových plemien králikov z Českej republiky.

Táto výstava sa stala  úplne poslednou v živote pre nášho priateľa Petra Urbaniča, dlhoročného člena klubu KANINO a tiež úspešného chovateľa králikov Nb, ktorý nás opustil krátko po výstave vo veku 48 rokov. Česť jeho pamiatke!!!

            Prvý septembrový víkend 1.-2.9.2012 sa  konala Celoštátna výstava mladých králikov v Ivanke pri Nitre. Deväť chovateľov tu vystavilo spolu 38 králikov Nb. Teplé letné počasie  ovplyvnilo najmä pozíciu srsť, čo posudzovatelia brali do úvahy. Titul Majster SR pripadol Jánovi Ochodnickému za kolekciu 378,5b., rovnako získal aj dvakrát titul Šampión SR. Šampión SR získal aj Peter Gazdík. Z klubu KANINO vystavovali F. Barát, V. Jánoška.

            V rámci Oblastnej výstavy v Nitrianskom Rudne bola vystavená expozícia klubu KANINO. Novozélandské biele králiky v počte 10ks vystavili Peter Gazdík a Valent Nechala. Čestnú cenu získala samička ocenená 96b.  priateľa Valenta Nechalu. 

             Klasickým domácim vrcholom chovateľskej sezóny v roku 2012 bola XV. Celoštátna výstava zvierat, ktorá sa konala v dňoch 10.-11.11.2011 v Nitre. skorší termín bol prispôsobený termínu konania Európskej výstavy v Lipsku. Bolo vystavených 42ks králikov Nb. Vystavené králiky boli priemernej úrovne, ale vyskytlo sa aj niekoľko nadpriemerných jedincov. Titul Šampión SR pripadol Jánovi Ochodnickému za vystavenú samičku ocenenú na 95,0b. Veľmi peknú kolekciu, ktorá získala 379,5b. vystavil František Barát za čo právom získal aj Čestnú cenu. Klub KANINO reprezentovali ešte  P. Gazdík, V. Jánoška, ktorých vystavené zvieratá boli tiež na veľmi dobrej úrovni.

            Európska výstava v Lipsku sa konala v7.-9.12.2012 bolo vystavených 375ks králikov plemena Novozélandský biely. Jediným slovenským zástupcom bol s kolekciou 4ks králikov Peter Gazdík. Králiky boli hodnotené len priemerne, ale v porovnaní s nemeckými boli slabšie ohodnotené aj české králiky. Bohužiaľ som sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť osobne, preto objektívne zhodnotiť vystavené králiky nemôžem. Všeobecne však  platí, ak vynecháme prístup nemeckých posudzovateľov voči zahraničným králikom, že naše králiky majú oproti nemeckým dlhodobo veľké rezervy v kvalite a štruktúre srsti, rovnako v upnutí kože, najmä pri samiciach a tiež výstavnej kondícií. Cenia sa králiky, ktoré dokážu prirodzene zaujať výstavný postoj, čo je zároveň aj prejavom väčšieho temperamentu, ktorého nedostatok nám začína robiť problémy pri pripúšťaní. Bude potrebné rovnako začať kontrolovať počet bradaviek u samíc, ktorý je rozhodujúci pri počte odchovávaných mláďat. Naďalej platí  pravidlo, že sa nemajú pripúšťať dvaja jedinci s rovnakým nedostatkom, čím sa tento v ďalšom chove upevňuje.

S prianím pevného zdravia a chovateľských úspechov                                                                      

                                                                                                      Peter Gazdík, poradca chovu Nb

 


 

Správa poradcu chovu Nb za rok 2011

Prvou možnosťou porovnania úrovne chovu v roku 2011 boli 7. Majstrovstvá klubu KANINO, ktoré  sa konali v Trenčianskych Stankovciach 22.1.2011. Titul Šampión klubu KANINO získal  Peter Gazdík so samcom  S 3-0 S-198 oceneným 96,0 b  ,  Šampiónkou klubu Kanino sa  stala samička  S 4-0 S-307 ocenená 96,0 b chovateľa Petra Urbaniča, Cenu klubu KANINO získal so svojou kolekciou ohodnotenou 379,5b. Pavel Križko a titul Majster klubu KANINO získal s kolekciou ohodnotenou 381,5b. Peter Gazdík, táto kolekcia zároveň dostala Putovný pohár za najlepšie ohodnotenú kolekciu na 7. majstrovstvách klubu KANINO.

Počas konania výstavy AGROKOMPLEX 2011 sa uskutočnila aj Celoštátna výstava mladých králikov. Bolo vystavených 51ks králikov Nb. Kvalita vystavených králikov bola napriek vysokým letným teplotám veľmi slušná, o čom svedčí aj vysoké priemerné hodnotenie 94,59b. keď ani jeden králik nebol hodnotený horšie ako 94,0b.

Klub KANINO reprezentovali so svojimi králikmi F. Barát, V. Jánoška, J. Ochodnický a P. Gazdík. Za kolekciu ohodnotenú 380,0b získal Čestnú cenu J. Ochodnický. Titul Šampión SR získal Peter Gazdík za samca ohodnoteného 96,0b. Tento samec zároveň pochádzal z  kolekcie ohodnotenej 380,5b, ktorá získala Čestnú cenu. Táto kolekcia síce bola celkovo najvyššie ohodnotená a mala získať titul Majster SR. Nepozornosťou pri konečnom vyhodnotení však tento titul získala nižšie ohodnotená kolekcia na 380,0b.

Celkovo napriek mimoriadne teplému počasiu a pochybeniam, považujem túto výstavu za veľmi úspešnú. Vysoká návštevnosť a úspešný predaj prispeli k dobrej propagácii našich chovov.

Vyvrcholením chovateľskej sezóny v roku 2011 bola XIV. Celoštátna výstava zvierat, ktorá sa konala v dňoch 25.-27.11.2011 v Nitre. Bolo vystavených 100ks králikov Nb. Priemerné hodnotenie bolo 93,97b. Hodnotiť vystavené králiky možno len všeobecne, pretože boli vystavené jedince nadpriemerné napr. 1x96,5b, 6x96,0b,  ale aj podpriemerné, kde sa vyskytli králiky hodnotené 3x91,0b, 1x90,5b., a 1x89,5b.

Samotné posúdenie nechcem komentovať, každý posudzovateľ má svoj meter, avšak pre spravodlivejšie hodnotenie sa prikláňam k názoru, že mal byť uprednostnený systém pár nepár, pred pol na pol. Zároveň však vítam aj prísnejší prístup k posúdeniu. Novozélandský biely králik je mäsové plemeno a králik s podváhou viac ako 1kg, rovnako po kokcidióze  so zreteľne nahmatateľnými kosťami,  nemá na celoštátnej výstave čo robiť. Viacerým králikom boli stŕhané body za nevyčistené pohlavie, neostrihané pazúriky, či silné znečistenie srsti, všetky tieto nedostatky idú na vrub  samotného chovateľa, ktorý sa môže hnevať len sám na seba. Vystavovanie na CV už nie je lacná záležitosť a strácať takto body je prepychom. K tomu treba ešte dodať, že takýto prístup je nutné uplatňovať už na výstavách nižších úrovní, potom sa predíde zbytočnému sklamaniu chovateľa.

Klub KANINO zastupovali F. Barát, P. Gazdík, V. Jánoška, P. Križko, L. Mikolka, J. Ochodnický , P. Urbanič a musím povedať, že veľmi úspešne. F. Barát získal Čestnú cenu za kolekciu ohodnotenú 381,0b., V. Jánoška získal za samičku ohodnotenú 96,0b titul Šampiónka SR, L. Mikolka  za samca ohodnoteného 96,5b. titul Šampión SR a titul Majstra SR za kolekciu ohodnotenú 381,5b. získal P. Gazdík.          

Veľmi ma teší, že členovia klubu KANINO patria k absolútnej chovateľskej špičke. Netreba však zaspať na vavrínoch, lebo stále máme čo zlepšovať. Týka sa to voľnej kože po tele,  stále sa vyskytujúcich lalokov u samíc, dobrého osvalenia tela, utvárania hlavy s tzv. klabonosom, lepšieho postavenia a zaoblenia ušníc, ale hlavne zlepšenia kvality srsti. Neustále tvrdím, že srsť dokáže ovplyvniť aj ostatné posudzované pozície. Je preto nutné dbať na správnu dĺžku, pružnosť, hustotu a rovnomernosť osrstenia.

Stále platí aj pozvanie pre chovateľov nečlenov klubu. Zdravá konkurencia napomáha k zlepšovaniu úrovne a kvality práce. Špeciálka klubu je príležitosťou sa stretnúť a venovať sa aj v tejto uponáhľanej dobe témam, na ktoré inak nemáme čas.

S prianím pevného zdravia a chovateľských úspechov                        

                                                                                  Peter Gazdík, poradca chovu Nb

 

 

Správa poradcu chovu Nb za rok 2010

            6. Majstrovstvá klubu KANINO sa konali v Alekšinciach 23.1.2010. Prihlásených bolo 18ks Nb, ale skutočne vystavených len 14ks od 4 chovateľov. Z toho 4ks vystavil p. Kašpar z Klubu chovateľov masných plemien králikov z Českej republiky. Na to, že je to klubová výstava bol  počet vystavených králikov veľmi nízky, čo určite stojí za zamyslenie!!! Titul Šampión klubu získal I. Kováč za samca ohodnoteného 96,5b.. Šampiónkou klubu a víťazkou Ulrichovho memoriálu sa stala samička ohodnotená  95,5b. od p. Baráta. Majstrom klubu sa stal so ziskom 380,0b. p. Barát, ktorý získal aj Putovný pohár klubu KANINO.

            Počas výstavy Agrokomplex 2010 v dňoch 19.-22.8.2010 sa konala aj XVII. Celoštátna výstava mladých králikov. Prihlásených bolo 35ks Nb, skutočne vystavených bolo 23ks od 7 chovateľov. Počet vystavených králikov bol veľmi ovplyvnený  častými dažďami, povodňami a s nimi spojeným premnožením komárov. Následkom bolo mimoriadne rozšírenie myxomatózy, ktorá  napriek očkovaniu spôsobila úhyn králikov na veľkej  časti Slovenskej republiky. Klub KANINO reprezentovali p. Barát, ktorý získal ČC za kolekciu ocenenú 380,5b. a  p. Ochodnický, ktorý získal titul Šampiónka SR za samičku ohodnotenú 95,5b.

            Tradične v Nitre sa konala  26.-28.11.2010  XIII. Celoštátna výstava králikov. Prihlásených bolo 88ks Nb, skutočne vystavených bolo 81ks Nb od 15 chovateľov, čo bolo vzhľadom na nepriaznivý rok veľmi potešujúce.  Náš klub KANINO na tejto výstave reprezentovali priatelia: Barát, Gazdík, Križko, Mikolka, Ochodnický.  Spolu členovia klubu KANINO vystavili  49ks králikov. ČC získal p. Križko za kolekciu ohodnotenú 382,0b, ČC s rovnakým ziskom 382,0b za kolekciu  získal aj p. Ochodnický, ktorý naviac za svoju samičku ohodnotenú 96,0b. získal aj titul Šampiónky SR.

            Králiky vystavené na týchto výstavách dosahovali rôznu úroveň kvality. Pretrvávajúci problém v tvare u samíc sú lalôčiky, ba až laloky, a tiež volnejšia koža po tele. U niektorých králikov sa  vyskytli aj mierne vystúpené pánvové kosti. V type boli vidieť velmi pekné králiky , ale aj menej osvalené pravdepodobne po prekonanej kokcidióze, po ktorej zostáva veľmi často užšia hruď a tiež výraznejšie vystúpené stavce na chrbtici tzv. pílka. Takýto králik sa už nikdy nevyrovná zdravému, a do budúcna môže byť v chovoch zdrojom ďaľšej nákazy. V pozícií Hlava, ušnice sa vyskytuje občas slabší klabonos, širšie nasadené, menej zaoblené až špicaté ušnice. Trvalou slabinou našich králikov je kvalita srsti.  Zaraďovaním chovných kusov po importe hlavne z Nemecka, Rakúska a Českej republiky už vidno pokrok aj tu. Tu treba pripomenúť, že bolo pre nás  veľkým prínosom konanie Európskej výstavy v Nitre v roku 2009. Široká chovateľská verejnosť tak dostala príležitosť posilniť svoje chovy o vysoko kvalitné kusy pri nižších nákladoch.  Vrátim sa však ešte k srsti, lebo je to pozícia, ktorá dokáže významne ovplyvniť aj ostatné hodnotené pozície, ako sú Tvar, Typ, Hlava a ušnice, rovnako Farbu krycieho chlpu. Je treba  viac rozlišovať kvalitu srsti pri posudzovaní.  Nekvalitnú srsť, prípadne aj s nábehom na plstnatenie je potrebné trestať vo väčšom rozsahu ako spravidla je 0,5-1,5 bod., aby sa v chovoch robila tvrdšia selekcia. To isté však platí aj pre ostatné pozície.

            Je treba povedať, že veľmi pekné králiky na výstavách predvádzajú aj nečlenovia klubu. Je to škoda, že neprejavujú záujem byť medzi nami. Dovolím si ich preto osloviť, a pozvať  medzi nás. Určite budú na našich klubových výstavách pre nás zdravou konkurenciou. Čo len pomôže pozdvihnúť kvalitu a celkovú úroveň klubu .         

Do ďalšieho roku prajem pevné zdravie a chovateľských úspechov.

 

                                                                                                Peter Gazdík, poradca chovu Nb