OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Klub chovateľov králikov  K A N I N O

Fotogaléria VČS 2016

Výročná členská schôdza Klubu KANINO.

Dňa 23. apríla 2016 sa uskutočnila výročná členská schôdza Klubu KANINO v Trenčianskych Stankovciach – Penzión Aston. Schôdza sa konala pri príležitosti          40. výročia vzniku Klubu KANINO.

 

Najúspešnejší chovatelia Klubu KANINO za rok 2015. (Kal, Ni, Nb)