OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Klub chovateľov králikov  K A N I N O

Správa poradcu chovu Kal

 

Správa poradcu chovu Kalifornského králika za rok 2011

 

Vážení  priatelia, chovatelia plemena Kalifornský (Kal) čierny, dovoľte mi aby som Vás oboznámil s úrovňou nášho plemena. Najskôr by som stručne hodnotil jednotlivé výstavy, potom plemeno ako celok podľa jednotlivých pozícií.

22.1.2011 na 7. Majstrovstvách klubu KANINO bolo vystavených 81 králikov Kal čierny a 4 králiky Kal havanovitý.

18.-21.8 2011 na celoštátnej výstave mladých králikov na výstave Agrokomplex bolo vystavených 89 Kal spolu vystavovalo 17 vystavovateľov a z toho bolo 6 členov z klubu KANINO. Z klubu KANINO bolo vystavených 34 ks. Najlepšie ocenenie kolekcie mal pán Hanko 379,5 b jeho králik 1,0 mal 95 bodov a získal titul šampión SR a králik 0,1 mala 95 bodov získala tiež titul šampión SR. Na kolekcií Kal havanovitý získal pán Hrdlička 378 b. a získal titul majster SR, čestné ceny získal pán Chrkavý.

25.-27.11.2011 sa konala XIV. Celoštátna výstava zvierat SZCH v Agrokomplexe Nitra. Vystavených bolo 107 Kal králikov, z toho 7 vystavovateľov z klubu KANINO. Najlepšie ocenenú kolekciu mal pán I. Kováč 383,0 bodov v jeho kolekcií získal králik 1,0 96,0 bodov, 1,0 96,0 b. a 0,1 96, 0 b. 0,1 95,0 b. získal titul majster SR. Pán Hanko mal kolekciu, ktorá získala 380,0 bodov, pán Chrkavý získal v kolekcií, ktorá mala 381,0 b dve čestné ceny 0,1  95,5b. a 0,1  95,5b. Druhá kolekcia pána Chrkavého získala 379,5b. Kolekcia pána Guboviča mala 377,5b.,pán Mináč mal kolekciu 377,5b.,376,5b.,376,5b.,čestnú cenu získala 0,1  96,0 bodov pána Mináča.

Podľa jednotlivých pozícií.

Pozícia hmotnosť :

Prípustné chyby v pozícií hmotnosť sú odchylky od požadovanej hmotnosti, dospelý Kal králik by mal mať od 4,25 do 5,25kg. Neprípustné chyby sú nedosiahnutie minimálnej alebo prekročenie maximálnej hmotnosti. Minimálna je 3,50 a maximálna 5,50kg.

Pozícia tvar:

V pozícií tvar tela sa posudzuje priebeh chrbtovej línie, poloha končatín, poloha chvosta, koža králika vonkajšie pohlavné orgány. Chrbtová línia začína pri prvom krčnom stavci a končí sa koreňom chvosta. V zátylku nesmú byť zreteľné lopatky. Zadná časť tela má byť pekne zaokrúhlená. V tejto pozícií bolo málo nedostatkov. Boli králiky s mierne  vyčnievajúcimi  lopatkami čo je síce nedostatok ale prípustná chyba. Čo raz viac králikov  sa objavuje s dobrou až  výbornou chrbtovou líniou. Pri polohe končatín  sa vyskytol mierny prešľap hrudných končatín. Nedostatky sa vyskytujú pri voľnej koži  hlavne pri samiciach ale občas aj u samcov.

Pozícia typ:

Tu posudzujeme telesné proporcie králika. Pomer šírky tela k jeho dĺžke, hrúbku a dĺžku končatín. U Kal králika posudzujeme aj osvalenie tela. Telo Kal králika by malo byť zavalité so širokou hruďou aj panvovou  oblasťou. Hlava robustná, krátka a široká  po celej dĺžke.  U samíc je jemnejšia. Krk je krátky a nevýrazný. Ušnice mäsité, pevné, dobre zaoblené. Dĺžka ušníc je 10,5-11,5 cm. Vyskytli sa nedostatky, kde je ucho menej zaoblené alebo mäkšie konce ušníc, tenšie ušnice. Ušnice nesmú byť dlhšie ako 13,5 cm. Niektoré králiky mali užší hrudník a tenšie hrudné končatiny.

Pozícia srsť:

Srsť by mala byť hustá, pružná, elastická s ideálnou dĺžkou 3 cm. Králiky vystavené na výstavách mali veľakrát srsť menej pružnú, mäkkú a v niektorých prípadoch aj redšiu. Kvalita srsti sa dá zlepšiť  vyššou kvalitou kŕmenia, ustajnenia ale je ovplyvnená aj geneticky.

Kresba a farby kresby:

Kresba hlavy sa skladá z masky a zafarbených ušníc. Maska pokrýva nosnú časť. Môže zasahovať do úrovne očí. Má mať pravidelný oválny tvar. Kresba ušníc by pri koreni mala byť  ostro ohraničená. Končatiny by mali byť zafarbené po pätu a chvost má byť zafarbený celý. Treba dávať pozor na pazúriky, ktorých farba  by mala byť tmavo rohovitá  až čierna. Výluka je biely pazúrik. Nedostatky boli nepravidelné ohraničenie kresby, neucelená kresba masky, biele chĺpky v kresbe a svetlejšie končatiny.

Farba bieleho základu a očí:

Krycia farba aj farba podsady je čisto biela. Oči by mali vyžarovať zdravý temperament. Farba očí je svetlo červená s tmavo červenou zreničkou. Výluka je iná farba očí. S farbou očí neboli problémy.

Starostlivosť a zdravie:

K časti starostlivosť o zdravie patrí aj pripravenosť zvierat na výstavu. Uši treba vyčistiť od ušného mazu. Pazúriky treba očistiť od rôznych nánosov. Potrebné je očistiť aj pohlavné kútiky. Dobre sa čistia kúskom vaty namočenej v jedlom oleji. Pozor na ušný svrab, ktorému sa niekedy aj pri dôslednej hygiene nevyhneme.

Záver:

Úspechy aj neúspechy našich králikov na výstavách treba brať športovo. Neexistuje absolútne dokonalý jedinec, ktorý by spĺňal kritériá štandardu a preto je na posudzovateľovi, čo vyzdvihnúť a čo kritizovať. Na záver chcem všetkým poďakovať za reprezentáciu klubu. Úspešným pogratulovať k získaným oceneniam a popriať veľa zdravia, šťastia v ďalšej chovnej sezóne.

                    Poradca chovu kalifornského králika Miroslav Mináč.