OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Klub chovateľov králikov  K A N I N O

7. MK KANINO - zhodnotenie králikov

 

Zhodnotenie  posudzovaných králikov na 7. Majstrovstvách  Klubu KANINO v Trenčianskych Stankovciach 22.1.2011

Štefan Adamec.

Na klubovej špeciálke klubu KANINO v Tr. Stankovciach som mal možnosť posudzovať s kolegom priateľom Tomašovom Miroslavom králiky plemena Bu, Siv m, Kal čierny a havanovitý a Ni modré a divoko modré. Keďže králikov Bu a Siv m bolo len pár, tieto plemená zhodnotí priateľ M. Tomašov a ja by som chcel zhodnotiť plemeno kalifornský. Týchto bolo vystavených 76 čiernych a 4 havanovitých.

  V hmotnosti bola väčšina králikov nad 4,25 kg, teda na 10 bodov, vyššiu hmotnosť od 5,26 – 5,50 kg som nezaznamenal ani raz.

  V pozícii tvar je najväčším problémom upnutie kože, ako u samíc, tak občas aj u samcov. Chrbtová línia – najviac bolo s mierne vystúpenými panvovými kosťami, 3 krát vystúpené panvové kosti a u dvoch náznak na zrezaný zadok. Takisto dvoch králikov som trestal za mierne vystúpené lopatky. S polohou chvosta králiky problém nemali. Štyroch králikov som potrestal za mierny prešľap hrudných končatín.

  V pozícii typ – pár jedincov s užším hrudníkom, 2 krát s užším telom a tri králiky boli s tenšími hrudnými končatinami. Dva králiky mali menej výraznú hlavu. V tejto pozícii je najväčší problém – ušnice a to mäkšie, tenšie, žehlené a vo viacerých prípadoch aj rozkleslé.

  V srsti boli králiky s hustou, pružnou, ale aj s redšou, menej pružnou, tri králiky s dlhšou srsťou.

  Hlavná pozícia u kalifornských  - kresba a farba kresby – tu bolo pár králikov s výbornou farbou kresby ušníc, maskou, hrudných a panvových končatín a chvosta. Asi jedna tretina zvierat malo farbu kresby sýto čiernu, ostatné mali farbu našedlú farbu. Čo sa týka kresby, najväčší problém bol nepravidelné ohraničenie kresby ušníc, maska bola vyššia alebo zle ohraničená. Asi sedem králikov som potrestal za svetlejšiu farbu pazúrikov.

  V ďalšej pozícii farba bieleho základu a očí  - s farbou očí neboli problémy. Občas bola biela farba nažltlá, najviac mali králiky s tmavými pazúrikmi pigmentované chlpy okolo análneho otvoru, nad očami a asi dva krát aj na krku.

  U nás nová 7. pozícia starostlivosť a zdravie. Tu musím povedať, že časť chovateľov svojím králikom neostrihala pazúriky a nevyčistila pohlavné kútiky. Našli sa aj králiky, ktoré mali znečistené ušnice po tetovaní.

Nedá mi pripomenúť, že vystavené králiky majú vedieť  zaujať výstavný postoj, žiaľ u kalifornských bol opak pravdou, postaviť sa vedelo len pár králikov. Ostatné zaujali plazivý postoj, ktoré nemali ani snahu chvíľu postáť. Na tomto bude musieť klub tiež popracovať. Celkovo expozícia pôsobila veľmi pekným dojmom.

Miroslav Tomašov.

Burgundskýkráliky boli v zodpovedajúcej hmotnosti,  v tvare boli ešte zvieratá s mierne vystúpenými panvovými končatinami a náznakmi na lalôčik u 0.1. Typovo na slušnej úrovni s dobre osvaleným telom, ale s menej otvorenými ušnicami. Srsť už pomerne pružná, krycia farba na tele ešte u niektorých zvierat mierne načervenalá. Boky a časť panvových končatín boli svetlejšie – menej ucelená krycia farba. Ako väčší nedostatok uvediem svetlejšiu farbu podsady. Starostlivosť o zdravie a prípravu králikov na výstavu je potrebné tiež upraviť pazúriky králikov.

Siamský veľký modrý vystavené králiky boli vo veľmi dobrej hmotnosti. Tvarové a typové nedostatky boli minimálne, králiky vykazovali výborný telesný rámec, kvalitné osvalenie zodpovedajúce mäsovému plemenu, aj keď okruh chovateľov je veľmi úzky. Žiaduce je venovať pozornosť srsti. Z požadovaných siamských znakov treba upevniť hlavne požadovaný chrbtový pás. V pozícii starostlivosť o zdravie boli zvieratá pripravené na výstavu.

Kalifornský čierny najpočetnejšie zastúpené plemeno. V pozícii hmotnosť malo ojedinele problém s nižšou hmotnosťou, ktorá bola upravená v rozsahu maximálne o 5 %. Tvarovo boli králiky vyrovnané, pozornosť treba venovať u 0.1 upnutiu kože na prsiach až po lalok. U 1.0 tiež je treba vyberať do chovu tak, aby bolo dobré upnutie kože na prsiach, pozor dávať na lalok. Typovo zvieratá boli vyrovnané bez výrazných nedostatkov. Vyskytujú sa už králiky, ktoré majú kvalitnú srsť na požadovanej úrovni. Farba pazúrikov sa postupne zlepšuje avšak hlavnú pozornosť treba venovať intenzite farby akromelanistických znakov a ich ohraničeniu. Vzhľadom na zimné obdobie u králikov s lepším vyfarbením znakov sa objavujú náznaky očných krúžkov. Pozornosť treba venovať aj príprave králikov na výstavu, hlavne vyčistiť ušnice po tetovaní a adekvátna úprava pazúrikov.

Kalifornský havanovitý vystavená bola jedna zaujímavá kolekcia, ktorá musela upútať aj návštevníkov výstavy, nakoľko zvieratá boli vo veľmi dobrej hmotnosti, tvarovo a typovo vyrovnané, zlepšiť treba štruktúru srsti, vyfarbenie akromelanistických znakov bolo nádejné. Zvieratá boli pripravené starostlivo na výstavu.

Nitrianskyvystavené zvieratá nášho národného plemena mali požadovanú hmotnosť, tvarové nedostatky sú upnutie kože na prsiach až lalôčik u 0.1. Typovo vyrovnané, zlepšiť treba pružnosť srsti a tiež venovať pozornosť výberu králikov do chovu, ktoré vykazujú kvalitné vyfarbenie akromelanistických znakov, veľkosť a tvar nosnej masky s charakteristickým  nahnedlím lemom. Zlepšenie nastalo v pigmentácii pazúrikov aj na panvových končatinách. Králiky boli pripravené na výstavu, tak ako to vyžaduje vzorník plemien králikov.

Ďakujem priateľom Š. Adamcovi a M. Tomašovovi za zhodnotenie vystavených  králikov.