OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Klub chovateľov králikov  K A N I N O

Súťaž

SÚŤAŽ O NAJÚSPEŠNEJŠIEHO CHOVATEĽA

Klubu chovateľov králikov KANINO za rok 2019

https://klubkanino.wbl.sk/sutaz-o-naj.-chov.-kanino-2019.pdf

 


 

SÚŤAŽ O NAJÚSPEŠNEJŠIEHO CHOVATEĽA

Klubu chovateľov králikov KANINO, za rok 2018

 

https://klubkanino.wbl.sk/sutaz-o-naj-chov-2018.docx


 

SÚŤAŽ O NAJÚSPEŠNEJŠIEHO CHOVATEĽA

KLUBU CHOVATEĽOV KRÁLIKOV KANINO ZA ROK 2017

 

https://klubkanino.wbl.sk/sutaz---naj-chov.-2017.docx


 

SÚŤAŽ O NAJÚSPEŠNEJŠIEHO CHOVATEĽA

KLUBU CHOVATEĽOV KRÁLIKOV KANINO ZA ROK 2016

Novozélandský          1. Škriab Jozef             483,5 bodov

biely:                           2. Novák Ľubomír                 482,0 b

                                   3. Gazdík Peter                      481,0 b

                                   4. Bidleň Michal                    480,5 b

                                   5. Kmec Anton                      480,0 b

                                   6. Jánoška Viliam                  479,5 b

                                   7. Ochodnický Ján                 477,0 b

            8. Barát František                  476,5 b

                                  

Kalifornský               1. Mináč Miroslav                478,5 bodov

čierny:                       2. Gazdík Peter                      478,0 b

                                    3. Želiar Ján                           474,5 b

                                   4. Mináč Ján                           472,0 b

 

Nitriansky:                1. Kopunec Slavomír           476,0 bodov

                                   2. Chrkavý Ľudovít                475,5 b

                                   3. Kašák Marián                     472,5 b

                                   4. Šípoš Peter                          471,0 b

                                   5. Bačík Jozef                         470,0 b

                                         

Ostatné farebné

 plemená:                   1. Majerský miroslav – Bu             479,0 bodov

            2. Škriab Jozef - Bu                           478,5 bodov  

                                   3. Malár Pavol – Kuv m                    476,5 bodov

 


 

SÚŤAŽ O NAJÚSPEŠNEJŠIEHO CHOVATEĽA

Klubu chovateľov králikov KANINO za rok 2015

Novozélandský          1. Novák Ľubomír          480,0 bodov

biely                                2. Škriab Jozef                        478,0 - (viac 95,5b)

                                    3. Bideň Michal                      478,0                          

                                    4. Ochodnický Ján                  476,5 - (96,0)

                                    5. Barát František                   476,5

                                           6. Janoška Viliam                   475,5

                                                             

Kalifornský               1. Mináč Miroslav                475,5 bodov

čierny                         2. Rosík Radomír                   473,0 – (viac 95,0)

            3. Želiar Ján                           473,0                           

                                    4. Ing. Mihalko Jozef             470,5 

             5. Mráz Michal                      466,0  

 

Nitriansky:                1. Chrkavý Ľudovít               476,0 bodov

                                           2. Kopunec Slavomír              475,0

                                           3. Kašák Marián                      474,5

                                                                                

Ostatné farebné

 plemená:                   1. Majerský Miroslav – Bu    478,5 bodov

            2. Malár Pavol – Kuv m           478,0

            3. Škriab Jozef – Bu                 476,0

            4. Malár Pavol – Kuv h            475,0

            5. Krkoš Milan – Bu                 474,5 

 


 

SÚŤAŽ O NAJÚSPEŠNEJŠIEHO CHOVATEĽA

KLUBU CHOVATEĽOV KRÁLIKOV KANINO ZA ROK 2014

 

Novozélandský       1. Novák Ľubomír          480,0 bodov

biely                              2. Škriab Jozef                        479,5

                                 3. Nechala Valent                   477,5                          

                                 4. Gazdík Peter                       475,5

                                 5. Ochodnický Ján                  475,5

                                        6. Janoška Viliam                   472,5

                                  

Kalifornský               1. Gazdík Peter                     479,0 bodov

čierny                         2. Kováč Ivan                         476,5  

            3. Želiar Ján                            473,5                           

                                    4. Ing. Hrdlička Milan            473,5 

            5. Rosík Radomír                    472,5  

 

Nitriansky:                1. Kašák Marián                  475,0 bodov

                                           2. Zoričák Jaroslav                472,0

                                                                                          

Ostatné farebné

 plemená:                   1. Majerský Miroslav – Bu  478,5 bodov

            2. Malár Pavol – Kuv m         477,5 bodov 

 


 

Klub chovateľov králikov KANINO  

Nb – Kal – Ni – Kuv – Bu – Siv

SÚŤAŽ O NAJÚSPEŠNEJŠIEHO CHOVATEĽA

KLUBU CHOVATEĽOV KRÁLIKOV KANINO ZA ROK 2013

 

Novozélandský          1. Novák Ľubomír              479,0 bodov

biely:                           2. Ochodnický Ján                477,5

                                    3. Gazdík Peter                     477,0

                                            4. Janoška Viliam                 476,0

                                    5. Bidleň Michal                   475,5

                                  

Kalifornský              1. KOVÁČ Ivan                    477,5 bodov Kal č

                                   2. Bc. Petriska Roman           476,0   Kal č                          

                                   3. Ing. Hrdlička Milan           474,5   Kal hav

           4. Želiar Ján                            473,5   Kal č

 

Nitriansky:               1. ŠÍPOŠ Peter                      476,5 bodov

                                          2. Kašák Marián                     476,0

                                                                                  

Ostatné farebné

 plemená:                   1. Majerský Miroslav – Bu   477,5 bodov

            2. Malár Pavol – Kuv m          473,5

 


 

Klub chovateľov králikov KANINO  

Nb – Kal – Ni – Kuv – Bu – Siv

SÚŤAŽ O NAJÚSPEŠNEJŠIEHO CHOVATEĽA

KLUBU CHOVATEĽOV KRÁLIKOV KANINO ZA ROK 2012

 

Novozélandský          1. GAZDÍK Peter                 476,0 bodov

biely:                           2. Barát František                  474,5

                                    3. Ochodnický Ján                 474,0

                                          4. Janoška Viliam                  473,0

                                  

Kalifornský               1. KOVÁČ Ivan                   476,5 bodov

čierny:                       2. Bc. Petriska Roman           475,0                                     

            3. Ing. Hanko Ján                  474,0

                                   4. Ing. Hrdlička Milan           473,5

            5. Chrkavý Ľudovít               473,0

            6. Mráz Michal                      469,0

 

Nitriansky:                1. ŠÍPOŠ Peter                     476,0 bodov

                                         2. Kašák Marián                    474,0

                                   3. Chrkavý Ľudovít               469,5

                                                          

Ostatné farebné

 plemená:                   1. Majerský Miroslav – Bu  476,0 bodov

            2. Šípoš Peter - Siv m             475,0 

            3. Malár Pavol – Kuv m         474,0

 


 

SÚŤAŽ O NAJÚSPEŠNEJŠIEHO CHOVATEĽA

KLUBU CHOVATEĽOV KRÁLIKOV KANINO ZA ROK 2011

 

Novozélandský          1. GAZDÍK Peter             477,0 bodov

biely:                          2. Janoška Viliam               476,5

                                   3. Barát František                475,5

                                   4. Ochodnický Ján               475,0

                                   5. Križko Pavol                    471,5

 

Kalifornský                1. KOVÁČ Ivan                 478,0 bodov

čierny:                         2. Chrkavý Ľudovít             477,5                                     

                3. Mináč Miroslav               476,0

                                     4. Ing. Hanko Ján                 475,0

                5. Bc. Petriska Roman          472,5

                6. Ing. Hrdlička Milan          472,0

 

Nitriansky:                1. ŠÍPOŠ Peter                      473,5 bodov

                                    2. Kašák Marián                     473,0

                                    3. Bačík Jozef                         470,5

                                                          

Ostatné farebné

 plemená:                   1. MALÁR Pavol – Kuv m   472,0 bodov

               2. Flimel Miroslav- Kuv m       471,0 

___________________________________________________________________

 

SÚŤAŽ O NAJÚSPEŠNEJŠIEHO CHOVATEĽA

KLUBU CHOVATEĽOV KRÁLIKOV KANINO ZA ROK 2010

 

Novozélandský   1. OCHODNICKÝ Ján        478,0 bodov

biely:                  2. Barát František                476,0 bodov

                             3. Gazdík Peter                       475,5 bodov

                           

Kalifornský        1. KOVÁČ Ivan           476,0 bodov (96 b)

čierny:                2. Mináč Miroslav        476,0 bodov                                   

          3. Ing. Hanko Ján             472,5 bodov

                               4. Bc. Petriska Roman      472,0 bodov

          5. Ing. Hrdlička Milan      471,5 bodov

          6. Chrkavý Ľudovít           471,5 bodov

          7. Krkoš Milan                  471,0 bodov

 

Nitriansky:         1. ŠÍPOŠ Peter             477,0 bodov

                              2. Chrkavý Ľudovít           474,5 bodov       

                           

Ostatné farebné

 plemená:            1. ŠÍPOŠ Peter – Kuv m       478,5 bodov

           2. Šípoš Peter – Siv                    474,5 bodov      

                               3. Rakovský Pavol - Bu               471,0 bodov

 

Súťaž bola vyhodnotená podľa Kritérií súťaže o najúspešnejšieho chovateľa Klubu KANINO, ktoré sú uvedené v štatúte Klubu KANINO.

 

Víťazom srdečne blahoželáme.

____________________________________________________________________________

SÚŤAŽ O NAJÚSPEŠNEJŠIEHO CHOVATEĽA

KLUBU CHOVATEĽOV KRÁLIKOV KANINO ZA ROK 2009

 

Novozélandský   1. GAZDÍK Peter                  481,5 bodov

biely:                  2. Pavlenda Ján                    478,5 bodov

                             3. Barát František                       478,0 bodov

                                         4. Murín Ján                                472,5 bodov

 

Kalifornský        1. KOVÁČ Ivan                     476,0 bodov

čierny:                2. Mináč Miroslav                  476,0 bodov       

          3. Ing. Hrdlička Milan               474,0 bodov

                              4. Ing. Hanko Ján                       472,5 bodov

          5. Bc. Petriska Roman               472,0 bodov

          6. Chrkavý Ľudovít                    471,5 bodov

 

Nitriansky:        1. ŠÍPOŠ Peter                        478,5 bodov

                             2. Bačík Jozef                               476,0 bodov

                             3. Chrkavý Ľudovít                      474,0 bodov

                  

Ostatné farebné

 plemená:            1. ŠÍPOŠ Peter – Kuv m        479,5 bodov

          2. Rakovský Pavol - Bu                476,0 bodov     

                              3. Kováč Jaroslav – Bu                 474,5 bodov

                              4. Malár Pavol – Kuv m                474,0 bodov