OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Klub chovateľov králikov  K A N I N O

Správa poradcu chovu Ni

Správa poradcu chovu pre Nitrianske králiky za rok 2012

Vážení priatelia, srdečne Vás zdravím, chcem Vás informovať o úrovni a kvalite Nitrianskych králikov.

    Prvá výstava v roku 2012 bola 21.1.2012 v Trenčianskych Stankovciach – 8. majstrovská klubu KANINO. Všetkých prihlásených králikov bolo 218 kusov. Z toho Nitrianskych 19. Výsledky: Ni Šampión 95,5 b  Kašák, Šampiónka 95,5 b – Šípoš, Majster klubu 378,5 b – Kašák. Memoriál Doc. Zelníka na Ni 1,0 GG – 95 b- Kašák.

XX.. CVMK a Hy Ivanka pri Nitre 1.-2. 9. 2012. Všetkých Ni králikov bolo 24 ks z klubu vystavovali 2 chovatelia, každý jednu štvorčlennú kolekciu. Prvá 93,0,  94,0, 94,0,  94,0 b, druhá  94,5,  94,0,  93,5,  93,0 b. Ako vidieť z dosiahnutých výsledkov, stále je čo zlepšovať: tvar, typ, úzke hlavy, hrudník a tiež všetky králiky boli veľmi slabo vyfarbené, je pravda, že alela G zosvetľuje farbu, ale aj tak sa dá s tým niečo robiť.

XV. CVZ 10.-11.11.2012 AGROKOMPLEX Nitra. Na tejto výstave bolo vystavených všetkých Ni 19 ks, klubových bolo 9ks.Majster Slovenskej republiky štvorčlenná kolekcia 381,5 b. V tejto kolekcii bol i ŠAMPIÓN – 96 b. Šípoš.

Celkove v chove Ni králikov to stojí na mieste. Králiky od jedného chovateľa sú sústavne Výborné a od ostatných 93 – 94,5 b. V dnešnej dobe je to veľmi slabé. Žiaľ, ako som už spomenul o králiky sa treba starať, regenerovať a podobne. Veď králiky, ktoré boli vystavené boli v znaku g alebo G heterozygoti, čo sa prejavilo u väčšiny králikov. Veľmi slabo vyfarbené, málo znateľné sfarbenie končatín. Ale už keď sú aj ušnice slabšie vyfarbené, to je veľmi špatná vizitka chovného materiálu. Typ u Ni králikov až na výnimky – úzke hlavy aj u samcov aj u samíc úzke telo, znateľný krk, slabšie upnutie kože po tele. Žiaľ, je nás málo aj to slabo zanietených, uvidíme v ďalších rokoch ako sa to bude ďalej vyvíjať.

V Chrabranoch                                                                          Šípoš Peter, poradca chovu.      

 


               

Správa poradcu chovu pre Nitrianske králiky – Klub Kanino, rok 2011

Na začiatku Vás, všetkých chovateľov, srdečne pozdravujem. Ako poradca chovateľov Nitrianskych králikov, žiaľ tej maličkej skupine, ktorá stagnuje na mieste, veľké zázraky čo sa týka kvality vystavených králikov na výstavách uskutočnených v roku 2011 sme nejasali. Jeden, možno dvaja chovatelia majú pomerne kvalitných králikov, ale ostatní sú so svojimi zvieratami na slabej úrovni. Postupne bude ich kvalita ešte klesať. Tie králiky, i keď dosiahli výborné ohodnotenie (95 bodov), ale ich potomstvo bude podstatne slabšie hlavne v type.

Dňa 22. 1. 2011 sa konali 7. majstrovstvá Klubu Kanino. Bolo vystavených 22 ks od dvoch chovateľov – 14 ks a 8 ks.

Ceny:   Šampión Klubu                        1,0 – S-3-9/5-P          96 bodov – Šípoš

            Šampiónka Klubu                    0,1 – S-5-0/K-2205    95,5 bodov – Šípoš

            Memoriál doc. Zelníka             1,0 – S-4-0/S-2124    94,5 bodov – Kašák

 

Vystavené zvieratá, cit. časopis Chovateľ č. 3/2011, nášho národného plemena mali požadovanú hmotnosť, tvarové nedostatky boli upnutie kože na prsiach až lalôčik u samičky. Typovo vyrovnané, zlepšiť treba pružnosť srsti a tiež venovať pozornosť výberu králikov do chovu, ktoré vykazujú kvalitné vyfarbenie akromelanisických znakov, veľkosť a tvar nosovej masky s charakteristickým hnedastým lemom. Zlepšenie nastalo v pigmentácii pazúrikov aj na panvových končatinách. Králiky boli pripravené na výstavu tak ako to vyžaduje vzorník plemien králikov.

Ďalšou výstavou, kde sa prezentovali Nitrianske králiky, bola v auguste Celoštátna výstava mladých zvierat v priestoroch Agrokomplexu. Bolo vystavených asi 20 kusov, z toho 10 klubových. Vystavené králiky boli v dobrej hmotnosti, menšie nedostatky v tvare, v type užšie telo, pretiahnutý hrudník. Akromelanistické znaky vzhľadom na ročné obdobie bolo menej výrazné vyfarbenie, z týchto jedincov vynikali hlavne králiky priateľa Chrkavého.

25. až 27. 11. 2011 sa konala 14. Celoštátna výstava zvierat v Nitre. Všetkých Ni. králikov bolo prihlásených 36 ks, klubových 22 ks. Majster SR – kolekcia Šípoš a Šampiónka tiež Šípoš. Vystavené králiky boli mladšie, čo sa prejavilo najmä u samcov, hlavne v type, jemnejšie menej výrazné hlavy a tenšie hrudné končatiny. V hmotnosti neboli takmer žiadne problémy. Menšie prípustné chyby v tvare, ktoré sa vždy vyskytujú u niektorých králikov. Srsť taktiež mala zrážku 1 – 1,5 boda. Zlepšiť treba pesíkovanie, hustotu, pružnosť a lesk. V piatej pozícii hlavne nedotiahnutie kresby na končatinách. V šiestej pozícii mali niektoré jedince pigmentované škvrny pri pohlaví a pri oku.

Musím sa zmieniť o sfarbení mladých králikov, keď vybehujú z hniezda, niektoré majú namodralý závoj po tele. Mylne si neskúsení chovatelia myslia, že je to chyba. Je to bežný jav u akromelanistických králikov. Postupne ako králiky dorastajú a presrsťujú, sa ich namodralý nádych tratí, až ostane krycia srsť biela so znakmi.

Tieto moje postrehy a pripomienky by mali prispieť k zlepšeniu kvality chovaných králikov. Dúfam, že pribudnú ďalší chovatelia Ni. králikov. Viac chovateľov znamená viac odchovaných králikov, väčší výber, väčší predpoklad požadovanej kvality.

 

S pozdravom „Tešiť sa z chovu králikov“

                                                                                                      Peter Šípoš

                                                                               poradca a chovateľ Nitrianskych králikov


 

Správa poradcu chovu Ni králikov za rok 2010

Úvodom pozdravujem všetkých chovateľov. Chcem Vás privítať na výročnej členskej chôdzi klubu KANINO.
 Dňa 23.01.2010 sa konali Majstrovstvá klubu KANINO, bolo vystavených 149 kusov králikov, z toho Ni traja členovia vystavovali 20 kusov. Podrobnejšie informácie boli zverejnené.
19.- 22.8.2010 sa konala v priestoroch Agrokomplexu XVII. Celoštátna výstava mladých králikov.
V dôsledku rozšírenia myxomatózy bolo vystavených menej králikov, približne 800 kusov.
  Ni králikov bolo celkove prihlásených 16 kusov, z toho klubových 12 kusov. 94 b/3 ks, 94,5/3,95/1, 95,5/1, ŠAMPIÓN 95; ŠAMPIONKA 95,5; Kolekcia 379 = MSR majiteľ králikov Šípoš.
  26.-28.11.2010 sa konala XII. Celoštátna výstava zvierat v Nitre. Celkove bolo prihlásených 25 kusov Ni, klubových 19 kusov. 93,5/1;ks 94/3 ks; 94,5/5 ks; 95/5 ks; 95,5/2 ks; 96/2 kusy.
Neklasifikovaný/1 ks priemer vystavených králikov 94,77. Šampión SR 96 b. Šípoš, Šampiónka 96 b Šípoš.
  Neviem, i keď sa kvalita Ni králikov ako tak drží, ale počet vystavených králikov je nízky, žiaľ, taká je skutočnosť.  Na Slovensku sa veľa Ni králikov chová, je o nich dosť veľký záujem, ale málo sa vystavujú.
  Podrobnejšie nebudem rozoberať jednotlivé pozície, spomeniem len tie najpodstatnejšie znaky.
U Ni králikov sa treba venovať hlavne typu a sfarbeniu.
Hlavy u prevažnej väčšiny králikov sú menej výrazné s úzkou pretiahnutou nosnou partiou.
Pekné otvorené mäsité ušnice, každému králikovi pristanú. Žiaľ dosť králikom chýba tiež i pevné hrubé hrudné končatiny. Tieto vlastnosti sú prevažne dedičné, ako aj pružnosť a kvalita srsti.
Akromelanistické sfarbenie úzko súvisí od kvality kŕmenia, ročného obdobia, počasia, genetického pôvodu a zdravotného stavu. Nazdávam sa, že zo strany klubových chovateľov poklesol záujem o chov Ni králikov.
Z toho mála nie je žiadna možnosť výmeny pomerne kvalitného plemenného materiálu. Chované Ni sú pomerne príbuzné, jeden chovateľ to neutiahne. Klub musí získavať nových záujemcov, ktorí chcú chovať Ni králiky, aby sa rozšírila chovateľská základňa  a tým oživiť a vytvárať nové nepríbuzné línie za účelom zlepšenia jednotlivých pozícií a celkovej kvality Ni králikov.
Želám všetkým chovateľom králikov veľa osobných a chovateľských úspechov.
Chovu zdar

                                                                                  Šípoš Peter, poradca chovu Ni králikov