OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Klub chovateľov králikov  K A N I N O

Web odkazy

Slovenský zväz chovateľov - http://www.szch.sk

Český zväz chovateľov - http://www.cschdz.eu

Európsky zväz chovateľov - www.entente-ee.com

Klub chovateľov králikov mäsových plemien - ČR (KCHKMP) - http://www.kchkmp.wz.cz/

Webová stránka o králikoch - http://www.kraliky.snadno.eu

Časopis CHOVATEĽ - www.casopischovatel.sk

Pavol Grígeľ - fotoalbum -  www.picasaweb.google.com/nitraner

Pavol Grígeľ - foto Holice 2012.

www.picasaweb.google.com/117869128226069183855/22MistrovstviKlubuChovateluKralikuMasnychPlemen

Pavol Grígeľ - foto 8. Majstrovstvá Klubu KANINO - Trenčianske Stankovce 2012.

www.picasaweb.google.com/117869128226069183855/8MAJSTROVSTVAKLUBUKANINOTrencianskeStankovce

ZO SZCH Prietrž - http://www.szchzoprietrz.eu/

ZO SZCH Zázrivá - http://www.zoszch-zazriva.wbl.sk

ZO SZCH Nitrianske Rudno - http://www.zoszchnrudno.wbl.sk