OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Klub chovateľov králikov  K A N I N O

9. MK KANINO - zhodnotenie králikov

 Zhodnotenie kvality vystavených Kalifornských králikov na  

9. Majstrovstvách Klubu KANINO

 

Mal som česť spolu s priateľom Cebom Stanom posudzovať na KŠ v Trenčianskych Stankovciach. Posudzovali sme aj Kalifornské králiky. V klietkach boli najprv umiestnené čierne a potom havanovité. Čiernych bolo prihlásených 78 a havanovitých 8. Z tohto počtu neboli dodané dva Kal čierne a dva Kal havanovité králiky.

HMOTNOSŤ – ideálna hmotnosť u dospelého – 8 mesačného králika, teda na 10 bodov je 4,25 až 5,25 kg. Do tejto hmotnosti sa nezmestilo až 19 králikov, ktorí boli trestaní zrážkou jedného bodu. Navyše 2 králiky nedosiahli ani minimálnu hmotnosť – 3,5 kg – títo boli neklasifikovaní. Nad 5,25 kg nebol ani jeden králik.

TVAR – priebeh chrbtovej línie sa vylepšil, len pár jedincov malo mierne vystúpené panvové kosti. Ale asi 9 králikov malo nábeh na zrazený zadok a traja mali nábeh na kolmý zadok. Upnutie kože na prsiach, krku, ako aj po celom tele je u nich trochu problém, u samcov bola 2x výluka za lalok. Pár králikov malo mierny prešľap hrudných končatín. Problémy s chvostom nebol žiadny. Jeden králik bol vylúčený za deformáciu penisu.

TYP – väčšinou sú telá zavalité, s hrubými hrudnými končatinami. Ale 19 králikov, ktoré mali nižšiu hmotnosť, hlavne tieto králiky boli trestané za užší hrudník, alebo užšie telo. Hlavy boli na slušnej úrovni, trochu s mäkšími koncami ušníc.

SRSŤklubový problém č.1- srsť mäkšia, u pár jedincov aj splstnatená, riedka a aj menej pružná. Toto všetko záleží od správneho výberu chovných zvierat do chovu, podávanie správnej stravy a vitamínov a samozrejme vzorná príprava vystavovaných zvierat pred výstavou.

KRESBA a FARBA KRESBY  a FARBA PAZÚRIKOVväčšinou ideálna čierna farba alebo havanovitá, ojedinele nahnedlá. Tu problém ja nevidím. Maska u väčšiny veľmi dobrá, pri havanovitých vyššia a nepresná, nepresné ohraničenie kresby ušníc. Kresba končatín – vzorník uvádza, že sú zafarbené po lakeť – alebo po pätu. Žiaľ u väčšiny zvierat bola kresba vyššia, ako na hrudných, tak aj na panvových končatinách ! Farba pazúrikov bola veľmi dobrá, u niektorých výborná.

FARBA BIELEHO ZÁKLADU + OČIu väčšiny králikov čisto biela, pár malo nažltlú hlavu a pár mali nažltlé celé telo. Našli sa zvieratá s výraznými očnými krúžkami, pigmentovanými chlpmi okolo análneho otvoru, na laloku – tieto boli potrestané bodovými zrážkami. U troch králikov sa našli pigmentované škvrny nad kresbou panvových končatín – všetci traja boli za toto neklasifikovaný!

STAROSTLIVOSŤ a ZDRAVIEtáto pozícia je nová, žiaľ veľká časť chovateľov jej nevenuje dostatočnú pozornosť. Takto zbytočne prichádzajú o body. Našli sa neostrihané pazúriky, nevyčistené pohlavné kútiky, žiaľ aj po čerstvom tetovaní. Tu boli ušnice celé čierne od tušu – tie navyše zašpinili aj bielu srsť v zátylku.

Expozícia kalifornských králikov naplnila očakávania, medzi najlepších vystavovateľov sa na tejto výstave zaradili – I. Kováč, J. Hanko, R. Petriska, Ľ Chrkavý, M. Hrdlička.

Na tejto klubovke sa výborne prezentoval český klubista p. BLAŽEK, ktorí vystavil dve kolekcie, najmä prvá bola výborná, aj keď to boli mláďata, boli vyrovnané vo všetkých pozíciách a súčet bodov v kolekcii bol 380 bodov. 

Zhodnotenie králikov na 9. Majstrovstvách klubu KANINO

 Plemeno Siamský veľký modrý - prihlásených 8 králikov. 1. Kolekcia českého chovateľa a 1 slovenská – regeneračný chov. Králiky boli rozdelené- prvá kolekcia tvarovo a typovo veľmi dobré v srsti bez problémov. V piatej pozícii výborné siamske znaky slabšie menej výrazné sfarbené telo, veľmi dobrá farba podsady. Druhé kolekcie boli mláďatá 5 mesačné z toho dva kusy boli tmavé ako Kuní veľký modrý. Králiky boli z regeneračného chovu, nakoľko je úzka základňa. Doporučujem pokračovať v chove.
Expozícia Nitriansky králik - prihlásených 28 králikov, z toho 3 nedodané. Bodové ocenenie: neklasifikované 2 kusy, 93 bodov – 2 kusy, 93,5b – 2 kusy, 94b- 2 kusy, 94,5b- 9 kusov, 95b- 6 kusov, 95,5b- 1 kus a 96,5b – 1 kus. Z bodového hodnotenia vyplýva veľmi dobrá úroveň vystavených králikov. V 1. Pozícii neboli problémy s hmotnosťou. V tvare najčastejším problémom bola voľná koža. V type málo nedostatkov - prednosť veľmi dobré telo. Pozícia srsť bola slabšia a treba na nej najviac popracovať. Farba, kresba- neucelená- menej presné ohraničenie kresby, pri modrých by mohla byť farba kresby intenzívnejšia.
Celkový pocit z tejto expozícii je zlepšenie kvality králikov.

 ADAMEC Štefan a CEBO Stanislav  


 

 

Zhodnocení kvality králíků na výstavě KANINO v Trenčianských Stankovcích 18.1.2013 očima posuzovatele

 Posuzoval jsem králíky spolu s přítelem Michalem Mrázem a to plemena Nb, Bu a Kuvh a m.

 Začnu novozélandskými bílými, kteří byli druhým nejpočetnějším plemenem po Kal. S hmotností problém nebyl až na české králíky, kde je ale rozdíl v hmotnosti pro 10 bodů mezi vzorníky. Slovenský a ten podle kterého se posuzovalo má na 10 bodů rozhraní 4,25 – 5,25 kg, kdežto český kopírující evropský má 4,00 – 5,00kg. Zde bych se zamýšlel nad tím přiblížit se celoevropskému trendu v hmotnosti. U českých byla sice hmotnost 4,10 – 4,15, ale bylo přistoupeno k posuzování bez úpravy hmotnosti a tudíž bylo uděleno na hmotnost pouze 9 bodů. Ve tvaru se objevovala volná kůže na hrudi a to ne jenom u samic ale i u samců, kde docházelo k trestání i 2 body. V zádích takový problém není snad jen pár králíků mělo mírně vystouplé hrboly kyčelních kostí. Tvar byl velmi dobrou pozicí. Těla odpovídají masnému plemeni se zavalitým a širokým osvalením.  Síla hrudních končetin byla průměrná, jsou zvířata se silnými končetinami a hned vedle se slabšími. Zde je potřeba při výběru chovných jedinců dávat přednost zvířatům se silnou hrudní končetinou, která dává předpoklad i výborného typu.  Srst byla ovlivněna počasím, poslední měsíc docházelo k častému výkyvu teplot a králíci jsou k takovým podmínkám vnímaví. Ale musím konstatovat,že byli vystavena zvířata i s výbornou srstí a nebyl problém s udělením  19 a více bodů.   Široké klenuté hlavy u samců s nasazením přímo na tělo bez znatelného krku. U samic byla hlava odpovídající rozdílu pohlaví, mezi samcem a samicí, jemnější.  Jsou spolu s ušima, které byli ve většině případů slabší a jemnější hodnoceny v 5 pozici.  Barva a podsada, často u bílých králíků nazývána vyrovnávací, s čímž nesouhlasím, byla překvapující, byla vystavená zvířata která byla skutečně čistě bílá i na spodině. Jen pár zvířat bylo trestáno pro zažloutlé břicho.

Kuní velký byl vystaven ve dvou barvách hnědé a modré. Škoda, že hnědí nejsou více rozšířeni. Zde jsem posuzoval pouze jedno zvíře, které ve tvaru i typu bylo průměrné. V srsti řidší nepružné ve stádiu línání. Barva byla tmavší s nevýraznými znaky a mramorovaným tělem. Snad jenom podsada byla odpovídající hnědé barvě. To u modrých je zastoupení obrovské. Opět s hmotností problém nebyl, králíci byli vystaveni s hmotností spíš k horní hranici. Tvar je ale problémovou pozicí, častý výskyt mírných hrbolů doplňovala volná kůže na hrudi, u samic až laloky. V třetí pozici byl problém jenom v síle uší, těla odpovídala masnému požadavku se zavalitostí. Síla hrudních končetin odpovídala danému plemeni, u kuních králíků nebude nikdy taková síla jako u Nb. Srst často diskutovaná pozice byla průměrná od řidší nepružné až po velmi dobrou strukturu. U králíků, kteří měli obzvláště hustou srst, není pružnost, ale to je u takové srsti běžné. Pokud je hustá je méně pružná, zde záleží jak se k takové srsti postaví posuzovatel. Já osobně preferuji hustou a tudíž už netrestám pokud je méně pružná, protože hustota je základ kvalitní srsti. V barvě a znacích je stále stejný problém, byla vystavena  zvířata tmavá, kde nejsou znát znaky, kde bych se přikláněl k tomu, že je do těchto zvířatech připářen  Vídeňský modrý. Taková zvířata jsme  trestali 2 i více body, pro scházející znaky a tmavé tělo. Vedle těchto zvířat byla vystavena zvířata  s výbornými znaky na hlavě, ale méně znatelným hřbetním pruhem. Taková zvířata dosahují nadprůměrného ocenění v této pozici. Je líbivější a koukavější zvíře, které má výborné znaky na hlavě, ale je také chovatelsky cennější. Třetí barevnou variantou byla zvířata světlá, připomínající spíše plemeno Sivm, taková zvířata byla trestána pro světlejší barvu a je u nich i splívající barva znaků s barvou těla. Co byl ale další problém, jsou mramorovaná nebo melírovaná těla. Barva podsady byla ve většině případů světlejší u kůže.

Burgunští byli z mnou posuzovaných plemen třetí nejpočetnější skupinou, V hmotnosti problém nebyl, tak jako u již zmiňovaných plemen. Ve tvaru byli trestány mírné kosti, u pár jedinců i výrazné kyčelní hrboly. Kůže byla volnější na hrudi i u samců, trestány byli i náznaky lalůčků u samic. Tvar byl už horší, zde docházelo k trestání užších hrudí. Srst řidší, ve většině případů pružná. Barva a rovnoměrnost, byla nejtrestanější pozicí. Barva byla u téměř všech zvířat tmavší na hřbetě, odpovídala požadavku jenom barva na bocích, kde byla světlejší, což je požadavek na burgundského králíka. Rovnoměrnost krycí barvy byla trestána pro mramorovaná těla. Podsada byla u všech vystavených zvířat světlejší.

Péče a zdraví byla u všech mnou posuzovaných plemen trestána minimálně. U pár zvířat nebyli ošetřeny drápy, několika málo zvířatům slzela oči.

Celkově musím hodnotit vystavená zvířata jako velmi dobrá, úroveň plemen stoupá, je však ještě několik málo problémů, které musí Slovenští chovatelé řešit. Je však dobře, když je co řešit, neboť bylo by vše bez problémů, chovatel by přestal byt ve střehu a tím by kvalita králíků začala klesat. Přeji všem chovatelům mnoho úspěchů a radosti z jejich vystavených zvířat.

                                                                                              Kotyza Milan

Ďakujem posudzovateľom králikov Š. Adamcovi, S. Cebovi a M. Kotyzovi za zhodnotenie kvality vystavených králikov na  9 .Majstrovstvách Klubu KANINO. Predseda Klubu KANINO.